Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op!

 

Telefoon:

06-19202843

E-mail:

info@aandachtopmaat.nu

 

 

 

 

 

Disclaimer

De website van Aandacht op Maat is bedoeld voor alle bezoekers die informatie willen over speciaal op hun vader, moeder, dierbare naaste of zichzelf toegesneden aandacht, zoals elder op deze website beschreven.
Hoewel Aandacht op Maat de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze site en het actueel houden daarvan, kan het toch gebeuren dat de informatie niet meer juist is. Aandacht op Maat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat of ontstaan is door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site.
Aandacht op Maat behoudt zich het recht voor op welk moment dan ook de site zelf c.q. delen daarvan, te verwijderen of te wijzigen zonder derden hiervan van te voren of nadien op de hoogte te stellen.
Deze website bevat oorspronkelijke ideëen en teksten. De intellectuele eigendomsrechten van deze site berusten bij Aandacht op Maat en zij behoudt dientengevolge alle rechten voor. Zonder haar toestemming mag niets van deze site gebruikt of gekopieerd worden.
Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen bij info@aandachtopmaat.nu

 

Privacy

Aandacht op Maat gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar website en met gegevens van zowel haar dienstverleners als cliënten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Aandacht op Maat en de dienstverleners houden zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening leggen Aandacht op Maat en de dienstverleners gegevens vast. Uw gegevens worden nimmer aan derden verstrekt. Aandacht op Maat en de dienstverleners gebruiken uw gegevens uitsluitend voor een zo optimaal mogelijke dienstverlening.

 

Beveiliging van gegevens

Er wordt voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik gemaakt van veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

 

Vragen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid neem dan contact op met info@aandachtopmaat.nu